iznajmljivači apartmana

Iznajmljivači apartmana koji žele surađivati s turističkom agencijom kako bi popunili i iznajmili svoje apartmane, često imaju razna pitanja vezano uz takav oblik suradnje. Ovdje ćemo navesti neka od najčešćih pitanja te odgovore, kako bismo svim privatnim iznajmljivačima apartmana i drugog smještaja pružili kvalitetne i relevantne informacije.

Zašto da kao privatni iznajmljivač surađujem s turističkom agencijom kad svoje apartmane mogu i sam popuniti putem npr. Booking.com-a uz nižu proviziju?

Prednosti koje iznajmljivači apartmana imaju od suradnje s renomiranom turističkom agencijom su brojne. O toj smo temi već detaljno pisali, te ćemo sada navesti samo neke razloge: veća popunjenost apartmana, duži period rezervacija, smanjeni broj minimalnih rezervacija na dan-dva, ušteda vremena na komunikaciji s gostima koju za vas obavlja agencija i prijavi gostiju, nema troškova marketinga, jednostavnije izdavanje računa itd.

Koji su oblici suradnje iznajmljivača apartmana s turističkim agencijama?

Postoje dva temeljna oblika suradnje. Suradnja se može ostvariti putem Ugovora o trgovačkom zastupanju. U tom slučaju turistička agencija radi u ime i za račun privatnog iznajmljivača. Agencija obavlja sve ugovorene poslove (od rezervacija do naplate i prijave gosta). Drugi je način da turistička agencija radi u svoje ime, a za račun privatnog iznajmljivača, i to na način da dodaje svoj postotak (maržu) na ugovorenu cijenu.

Ako je agencija obveznik PDV-a, je li obračunava 25% PDV-a na proviziju iz prodajne cijene te potom privatnom iznajmljivaču ispostavlja račun?

Turistička agencija koja zaračunava proviziju privatnom iznajmljivaču preko Ugovora o trgovačkom zastupanju, za što mu ispostavlja račun, obvezna je na proviziju obračunati PDV od 25%.

Trebam li platiti PDV-a i po kojoj stopi kada se, umjesto s agencijom, odlučim za suradnju s inozemnim web portalom kao što je npr. Booking.com?

Kada inozemni web-portal kao što je npr. Booking.com pošalje račun privatnom iznajmljivaču u Hrvatskoj za za ostvareni promet, odnosno broj noćenja, tada je građanin RH privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti PDV neovisno o tome je li upisan u registar obveznika PDV-a. PDV na primljenu uslugu obračunava i uplaćuje građanin RH privatni iznajmljivač po stopi 25%. Obveza obračuna PDV ne ovisi o tome je li inozemni portal iz države članice EU ili neke treće zemlje.

Zaključak

Mnogi iznajmljivači apartmana još sasvim točno ne znaju koje su njihove dužnosti i obveze vezano uz suradnju s turističkim agencijama ili pak s inozemnim web-portalima kao što je Booking.com. Za mnoge je procedura vezano uz izdavanje računa i plaćanje PDV-a još uvijek nejasna. Također, mnogi pogrešno misle da će oglašavanjem putem Booking.com-a izbjeći plaćanje PDV-a što je pogrešno.

Ako imate kakva dodatna pitanja ili želite surađivati s renomiranom turističkom agencijom vezano uz iznajmljivanje apartmana, slobodno nam se javite na telefon 051 / 846 – 165 ili nam pošaljite upit na iznajmljivaci.hr@gmail.com

1 komentar

  1. U koje dijelove obrazca PDV upišeš proviziju turističke agencije, koja od tog iznosa plača PDV? Hvala na odgovoru!

Napišite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here