PODIJELI
paušalno oporezivanje

Privatnim iznajmljivačima apartmana porez na dohodak najpovoljnije je plaćati paušalno. Također, većina naših privatnih iznajmljivača nisu obveznici PDV-a jer im godišnji promet ne prelazi 230.000 kuna. Naime, svima kojima ukupan godišnji primitak u 2016. godini nije prešao iznos od 230.000 kuna, ne ulaze u sustav PDV-a. Od 2018. godine prag za ulazak u PDV podiže se na 300.000 kn (za promet prethodne godine).

Tko može plaćati paušalni porez

Od 1. siječnja 2017. godine paušalni porez na dohodak mogu plaćati:

  • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnosti obrta i samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a kojima ukupan godišnji primitak u 2016. godini ne prelazi iznos propisan za obvezni ulazak u sustav PDV-a odnosno iznos od 230.000,00 kuna

Paušalni porez na dohodak mogu plaćati i:

  • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine
  • porezni obveznici koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon

Paušalno plaćanje poreza je najpovoljnije

Svi su iznajmljivači dužni plaćati porez na dohodak. Oni iznajmljivači koji nisu obveznici PDV-a, mogu porez na dohodak plaćati u paušalnoj svoti po svakom krevetu namijenjenom za iznajmljivanje u turizmu.

Dakle, prema Pravilniku o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja… (čl.2) “paušalist” može biti fizička osoba, tj. građanin kojemu je:

– na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

– koji nije obveznik PDV-a te koji dohodak ne utvrđuje prema čl. 19.-24. Zakona o porezu na dohodak, odnosno na temelju poslovnih knjiga pod uvjetom:

  • da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje čiji je vlasnik, a najviše do 20 postelja odnosno kreveta i/ili
  • da organizira kamp na svojemu zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

paušalno oporezivanje

Paušalno oporezivanje odnosno paušalno plaćanje poreza na dohodak najjednostavniji je i najpovoljniji način plaćanja poreza za privatne iznajmljivače apartmana. Po svakom se krevetu na godinu plaća od 150 do 300 kn, ovisno o turističkom razredu u koji je razvrstano mjesto gdje se pruža usluga. Postoje četiri turistička razreda: A, B, C i D. Primjerice, za dva apartmana sa po dva kreveta u najvišem A razredu godišnji porez na dohodak iznosi 1200 kn, uvećano za prirez prema prebivalištu iznajmljivača. Taj iznos poreza iznajmljivač je dužan platiti neovisno o broju ostvarenih noćenja u toj godini. Za pomoćne krevete ne plaća se porez. Paušalno plaćeni porez ne iskazuje se u godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Iznajmljivači koji žele paušalno plaćati porez trebaju dakle paziti da im ispostavljeni računi ne prelaze 230.000 kn, odnosno 300.000 kn u 2017. godini. U slučaju da im ukupan godišnji primitak prijeđe navedenu svotu, automatski ulaze u sustav PDV-a te više ne mogu paušalno plaćati porez.

Ovo su opće informacije koje vrijedi znati vezano uz paušalno oporezivanje, a za detaljnije i konkretne izračune svakako se konzultirajte sa svojim knjigovodstvom.

Napišite komentar