Za većinu iznajmljivača riječ “inspekcija” obično izaziva strah i nelagodu, čak i kad imaju sve uredno prijavljeno i plaćeno. Naime, šuma propisa i pretjerana birokratizacija lako može dovesti do toga da iznajmljivač, u slučaju da ga posjeti nadležna inspekcija, bude proglašen “krivim” za nekakav minoran i nenamjerni propust te da zbog toga plati “masnu” kaznu.

Inače turistička inspekcija koja spada pod Ministarstvo turizma nije nadležna nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti, dakle ne ide u obilaske iznajmljivača koji rade na crno. Zbog ove činjenice mnogi iznajmljivači negoduju i misle kako to da legalne iznajmljivače inspekcija češlja i obilazi, a one koji rade na crno niti ne gleda?

turistička inspekcija

Naime, trebate znati da su za iznajmljivanje na crno zaduženi djelatnici carinske inspekcije koja spada pod Ministarstvo financija, a ne turistička inspekcija! Osim toga, ako želite da vam susjeda koji apartmane iznajmljuje na crno posjeti carinska inspekcija, trebate ga PRIJAVITI. U suprotnom, ako ne prijavljujete iznajmljivače na crno zaista dolazi do apsurdnih situacija da će inspekcija vjerojatnije doći vama koji ste legalist, nego nekome tko ne prijavljuje goste i ne plaća nikakve poreze, a redovito iznajmljuje apartmane i sobe neprijavljenim gostima.

Kako biti spreman za dolazak inspekcije

Kako biti spreman za dolazak inspektora? Turistički inspektori dužni su nositi službenu značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom, inače bi se svatko mogao predstavljati kao turistički inspektor i naplaćivati “kazne”. Ako želite biti sasvim sigurni da kad vam dođe inspekcija neće morati platiti nikakvu kaznu, onda vodite računa o tome da imate sve navedeno dolje:

 • Rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu
 • knjiga „Evidencija prometa”
 • vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
 • prijava gosta – iznajmljivači više nisu dužni voditi popis gostiju, jer isti već postoji u sustavu eVisitor za svakog iznajmljivača te je kao takav relevantan za turističke inspekcije. U vezi gostiju iznajmljivači sada imaju dvije opcije: prijaviti gosta putem sustava eVisitor samostalno ili posredstvom agencije; prijaviti gosta u turističkoj zajednici (koja prijavom gosta u eVisitor automatski vrši i prijavu na MUP)
 • standardiziranu ploču na glavnom ulazu u objekt imati postavljenu
 • svi izdani računi za tekuću godinu po rednom broju i u sladu s vašim službenim cjenikom na zidu
 • plaćen godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
 • plaćena članarina Turističkoj zajednici
 • plaćen godišnji (paušalni) porez
 • istaknutu obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora gosta

Iznajmljivači koji imaju svoj smještaj registriran na obrt ili tvrtku (d.o.o.), osim gore navedenog moraju imati još i dodatne stvari, kao npr. osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i sl. Detalje o svemu tome možete saznati u dokumentu “Kontrolna lista iz područja ugostiteljstva i turizma” kojeg je objavio Državni inspektorat. Tu trebate obratiti pažnju na dijelove koji se odnose na iznajmljivače jer to je ono što inspekcija može od vas tražiti.

Ovlasti turističke inspekcije

Inače turistički inspektori imaju dosta široke ovlasti. Prema Zakonu o turističkoj inspekciji, turistički inspektori su ovlašteni fotografirati ili snimiti osobe, pregledati, fotografirati ili snimiti zgrade, objekte, poslovne prostorije i prostore, stambene prostorije i prostore u kućanstvima ili stambene zgrade u kojima se obavlja djelatnost, uređaje, opremu, sredstva rada, vozila, poslovne knjige, registre, evidencije, video zapise, audio zapise, mrežne stranice, uređaje, dokumente, ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje nadzirane pravne ili fizičke osobe.

U provedbi inspekcijskog nadzora turistički inspektor je ovlašten zatražiti i pregledati javnu ispravu na temelju koje se može provjeriti i utvrditi identitet osobe (vaša osobna iskaznica, putovnica i slično). Pravna ili fizička osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru dužna je turističkom inspektoru omogućiti obavljanje toga nadzora i osigurati mu uvjete za neometan rad.

Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora turistički inspektor može uzimati izjave od nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kao i zatečenih osoba u nadzoru koje su na njegovo traženje, u skladu s propisima o upravnom, prekršajnom, odnosno kaznenom postupku, dužne dati izjave s točnim podacima i pojedinostima važnim za utvrđivanje činjenica u započetom inspekcijskom nadzoru.

Ako turistički inspektor utvrdi postojanje sumnje da je počinjen prekršaj ili kazneno djelo, uz rješenje za čije je donošenje ovlašten dužan je bez odgađanja naplatiti kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora.

2 komentara

 1. Ovdje valja napomenuti da Carina ne kažnjacva samo ioone koji rade na ” crno” , ustvari to čini vrlo rijetko o oni se bave više legalnim iznajmljivačima koji nisu pravovremeno uplatili boravišnu pristojbu, Naime puno im je lakše doći do propusta kod legalnog iznajmljivača nego onoga tko radi na “crno”. Problem je kod nadzora od strane Carine tim veći što nisu kvalitetno educirani za nadzor i problematiku koja im je dana u nadležnost pa često dolazi do neugodnih situacija sa gostima i iznajmljivačima koji podliježu njihovom nadzoru. Inače na svakog nelegalnog iznajmljivača Carina kazni stotinjak legalnih iznajmljivača čiji je propust bio što su par dana zakasnili sa uplatom boravišne pristojbe.

 2. Ljiljana
  mišljenja sam da je jednostavnije i puno elegantnije pregledati popis iznajmljivača pri T.Z
  ili nadležnoj Poreznoj upravi i utvrditi koji to iznajmljivači nisu na vrijeme podmirili svoje obveze i njih posjetiti i eventualno kazniti.
  Inspekcija bilo Turistička ili Carinska “gubi vrijeme” kontrolirajući iznajmljivače koji uredno plaćaju svoje obveze.

Napišite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here