turistička članarina

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici. Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem usluga smještaja. Članarina se obračunava po propisanoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.

Kako je preciznije specificirano, članarina turističkim zajednicama plaća se za djelatnosti kao što su smještaj, priprema i usluživanje hrane i pića, za vodeni, zračni i kopneni prijevoz, zatim putničke agencije, turoperatori, agencije za promidžbu i slično (ukupno četiri skupine).

Za iznajmljivače, turistička članarina plaća se dakle prema zakonski određenim stopama na osnovu ukupnog godišnjeg prihoda kojeg je domaćinstvo ostvarilo. Turističku članarinu, ako ste paušalac, plaćate na visinu ukupnog prihoda kojeg evidentirate u knjizi „Evidencija o prometu”.

Inače od 2017. godine došlo je do izmjene Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine 121/16). Tom su prilikom smanjene stope za obračun članarine za 5%, tako da one sada iznose:

Obveznici članarine iz članka 4. Zakona (sve propisane djelatnosti osim trgovine)

p2

Obveznici članarine iz članka 5. Zakona (djelatnosti trgovine)

p2

Izmjene Zakona o članarinama u turističkim zajednicama dio su mjera nove Vlade kojima se želi rasteretiti iznajmljivače i poduzeća, kojima bi kroz ovu mjeru trebalo ostati otprilike 10 milijuna kuna.

Turistička članarina je dakle jedan od famoznih “parafiskalnih nameta” kojeg su obavezni plaćati svi iznajmljivači privatnog smještaja. Iz prikupljenih sredstava financiraju se rad i aktivnosti turističkih zajednica koje promiču hrvatski turizam. Evidenciju, obračun i naplatu turističke članarine vrši Porezna uprava.

Ako se turistička članarina ne podmiri na vrijeme, slijede sankcije utvrđene zakonom te prisilna naplata. Kazne za neplaćanje kreću se od 500 do 5000 kuna za fizičke te od 2000 do 7000 kuna za pravne osobe.

Napišite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here