ugovor o najmu stana

Osim iznajmljivanja stanova i apartmana u turističke svrhe, u Hrvatskoj velik broj osoba iznajmljuje svoje stanove podstanarima, bilo na duže ili kraće rokove. Iako ne postoji službena statistika koja bi točno ustanovila broj podstanara s obzirom na to da još uvijek velik broj ljudi stanove iznajmljuje na crno, procjenjuje se da je u Hrvatskoj oko 150.000 kućanstava (ili gotovo pola milijuna ljudi) u nekom obliku podstanarskog odnosa.

U zadnje vrijeme broj legalnih podstanara povećan je za više od 40%, uglavnom zbog najavljivanog poreza na imovinu, ali i zbog kazni za ilegalne iznajmljivače stanova. Važno je napomenuti i to da danas svi koji žele legalno iznajmiti stan moraju imati valjani energetski certifikat.

Što je sve dužan plaćati podstanar?

Koje su dužnosti i obveze podstanara? Podstanar bi, osim same najamnine, trebao plaćati i troškove grijanja stana, vodu, kanalizaciju, struju, čišćenje zajedničkih prostorija, troškove telefonskog, tj. internetskog priključka i zajedničke antene. Podstanar također snosi trošak i za tekuće održavanje održavanje stana i opreme. Za popravke veće od tekućih podstanar, tj. najmoprimac ima pravo povrata troškova.

Podstanar je dužan koristiti stan u duhu dobrog gospodara, i to tako da ga čuva od oštećenja, te ne smije vršiti preinake u stanu, u zajedničkim prostorijama i na uređajima bez suglasnosti najmodavca.

Također, podstanar je dužan osigurati najmodavcu slobodan ulazak u stan radi kontrole poštivanja odredbi ugovora te je dužan predati stan u stanju u kojemu ga je primio.

Tko je dužan plaćati pričuvu zgrade?

Po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pričuva je zajednička imovina svih vlasnika nekretnine te je namijenjena za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Istim je Zakonom propisano da pričuvu moraju plaćati vlasnici stanova, a ne dakle najmoprimci.

Doduše, iznajmljivač se može dogovoriti s podstanarom o tome tko će plaćati pričuvu. Ipak, u slučaju neplaćanja, opomene i ovrha ide na teret vlasnika stana, a ne podstanara.

Ugovor o najmu stana

Kada sklopite ugovor o najmu s podstanarom, u roku od osam dana dužni ste nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti činjenicu najma/zakupa te onda dalje plaćate na to porez i prirez.

U ovom privitku donosimo vam primjer ugovora o najmu stana koji vam možete poslužiti za okvirnu ilustraciju ako želite legalno iznajmiti svoj stan podstanaru. Ovaj vam ugovor o najmu stana može poslužiti da vidite kako bi on mogao izgledati. Ipak, imajte na umu da se za sastavljanje zakonski važećeg ugovora trebate obratiti za to ovlaštenoj i stručnoj osobi.

 

Napišite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here