Premda veliki broj iznajmljivača privatnog smještaja danas upotrebljava mrežne servise poput Airbnb-a i Booking com-a, izgleda da i dalje nije svima u potpunosti jasno tko je, gdje i kako dužan platiti PDV na onaj dio novca koji se uplaćuje tim agencijama kao provizija.

Već duži period govorilo se o obvezi plaćanja PDV-a na proviziju stranih putničkih agencija te su zapravo svi iznajmljivači samo čekali taj “nesretni” dan kad će država poduzeti mjere i uvesti promjene kojima nitko neće biti oduševljen.

PROČITAJTE: Što sve treba imati u apartmanu
PROČITAJTE: Privatni iznajmljivači i izdavanje računa
PROČITAJTE: Kompletan vodič za iznajmljivanje apartmana 

Za sve iznajmljivače koji žele poslovati legalno i izvršiti svoje obveze, a susreću se s problemom loše informiranosti od strane lokalnih poreznih uprava, u nastavku donosimo informacije i odgovore na brojna pitanja.

Airbnb i Booking.com provizije i plaćanje hrvatskog PDV-a

Airbnb iznajmljivačima naplaćuje proviziju od 3% što i ne predstavlja neku zastrašujuću brojku. No problem leži u činjenici da su iznajmljivači u Republici Hrvatskoj na to još dužni platiti i PDV u iznosu od 25%.

Kod Booking.com-a situacija je nešto drugačija. Provizija iznosi 15%, no ovdje gost plaća punu cijenu iznajmljivaču tek nakon dolaska te zatim Booking.com izdaje račun za proviziju. I na tu bi proviziju zapravo trebalo platiti PDV što mnogi iznajmljivači nisu dosad radili, a kolale su i informacije da će iznajmljivači proviziju za Booking.com plaćati čak i retrogradno.

Da bi iznajmljivači mogli platiti PDV na proviziju, iz računa kojeg dobiju treba biti vidljivo koliko ta provizija iznosi. Također bi na računu trebalo pisati kako se PDV prebacuje na korisnika usluge. No mnoge strane tvrtke izdaju račune koji nisu usklađeni s pravilima Europske unije. Tako često nije jasno koliko su zapravo naplatile provizije.

Ovakav sustav naplate otvara brojna pitanja, stvara zavrzlamu, no i ostavlja prostor za potencijalnu poreznu evaziju – izbjegavanje plaćanja poreza. Stoga i ne čudi što je na spomenute servise legalno prijavljeno svega 12,5% iznajmljivača. Dodajmo svemu tome i nejasna tumačenja koja izdaju različite ispostave Porezne uprave, iako središnja ispostava naglašava obvezu plaćanja PDV-a na proviziju stranoj agenciji.

Suradnja s EU putničkim agencijama

Kada iznajmljivač surađuje s agencijama čija su sjedišta u drugim zemljama Europske unije, njegova je obveza na iznos provizije platiti Hrvatskoj i porez na dodanu vrijednost.

Zašto?

Naime, agencije poput Booking.com-a ovu su obvezu prepustili upravo korisnicima svojih usluga što dovodi do poreznog kaosa koji se sada nameće. Razlog je taj što Booking.com i ostali servisi zaradu direktno prebacuju off-shore radi maksimizacije profita.

Drugim riječima, kada bi Booking.com (čije je sjedište u Nizozemskoj) platio PDV na proviziju u Nizozemskoj (koji iznosi 21%), taj isti PDV iznajmljivač ne bi trebao platiti u Hrvatskoj. No budući da ga Booking.com ne plaća, iznajmljivač je dužan izvršiti poreznu obvezu te platiti 25% poreza posto koliko iznosi hrvatski PDV.

PDV se naplaćuje na proviziju, ne na najam

Privatni iznajmljivači nisu obvezni obračunavati ni plaćati PDV na svoje usluge jer nisu upisani u registar obveznika PDV-a. No njih se kao male porezne obveznike tretira prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Odnosno, porezni obveznik iz Republike Hrvatske dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja (PDV-ID).

Dakle, svaki mali porezni obveznik koji prima usluge od poreznih obveznika iz drugih zemalja, dužan je na svoje usluge obračunati i platiti PDV od 25 posto.

Prema tome, iznajmljivač neće platiti PDV zato što je nekom iznajmio sobu, već će ga platiti na onaj dio cijene koji se uplaćuje agenciji kao provizija ako mu je agencija sa sjedištem iz druge zemlje EU dovela goste.

PDV se plaća samo na iznos provizije strane agencije ili oglašivača, a ne na ukupnu cijenu smještaja.

Dodjela PDV identifikacijskog broja

Mnoge iznajmljivače zbunila je priča i Zakon o vađenju PDV ID broja kao i komplicirana procedura. Ostavit ćemo sa strane one iznajmljivače koji namjerno izbjegavaju tu obvezu, već ćemo se bazirati na one koji tu obvezu žele izvršiti, no ne znaju na koji način.

Naime, PDV ID je posebna oznaka koju svaki iznajmljivač mora imati kako bi ispunio svoju poreznu obvezu prema državi u kojoj posluje.

Dakle, ako iznajmljivač želi poslovati sa poreznim obveznicima iz EU poput putničkih agencija ili platformi za oglašavanje, dužan je 15 dana prije početka primanja usluge zatražiti PDV ID broj, a zahtjev se podnosi u nadležnoj Poreznoj upravi. Iznajmljivači koji posluju s poreznim obveznicima iz EU elektroničkim putem će predati obrazac PDV i PDV-S potpisan digitalnim potpisom, odnosno korištenjem osobnih ili poslovnih certifikata. Važno je istaknuti kako dodjela PDV ID broja ne znači upis u registar obveznika PDV-a.

Iznimke ipak postoje

Brojna pitanja i nedoumice među iznajmljivačima nastale su i kada je stigao ovogodišnji dopis nadležne Porezne uprave u kojem od svih registriranih iznajmljivača zahtijevaju očitovanje vezano uz obavljanje transakcija unutar EU. Također, Porezna uprava – Područni ured Zadar pozivajući se na Zakon o porezu na dodanu vrijednost istaknula je kako iznajmljivač ima pravo na ukidanje dodijeljenog PDV identifikacijskog broja u slučaju da ne postoje valjani razlozi za registraciju za potrebe PDV-a. To bi značilo da Porezna uprava ima pravo ukinuti dodijeljeni PDV broj ako porezni obveznik ne izvršava transakcije unutar EU u periodu duljem od jedne godine.

Još jedna iznimka postoji i kada je riječ o poslovanju s poreznim obveznicima isključivo iz trećih zemalja, odnosno država koje nisu članice EU. U tom slučaju, nije potrebno zatražiti PDV identifikacijski broj. No na svaku obavljenu uslugu koju mu pružaju agencije i tvrtke iz zemalja koje nisu u EU, a na koje nije plaćen PDV, iznajmljivač je svejedno dužan obračunati i platiti hrvatski PDV.

Za one pak koji žele biti sigurni da se neće ogriješiti o zakon i posljedično platiti nekakvu kaznu, a nemaju vremena proučavati složene pravilnike i gubiti vrijeme na nabavku PDV ID broja, preporučujemo suradnju s domaćim turističkim agencijama. Iako obično posluju s nešto višim provizijama, domaća turistička agencija jasno će vas uputiti koja su vaša prava i obveze, bez puno komplikacija.

2 komentara

  1. PDV se svakako mora plaćati, samim time što je i porezna počela kontrolirati retroaktivno zadnjih 5 godina tko plaća a tko ne… Nažalost, mali iznajmljivači su svaki za sebe i nemaju šanse mijenjati propise… Preostaje jedino dati u FINA-u ili nekome knjigovodstvu… Ja sam se odlučila za servis iz Makarske koji se reklamira baš za predaju ovih obrazaca… Nažalost preostaje nam samo da slušamo zakonodavce koji idu na ruku velikima!

  2. Od kojeg datuma / godine je stupio zakon o plaćanju 25% PDV stranim agencijama na izračunatu njihovu proviziju , kod BCom. 15% .

Napišite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here